UW ONAFHANKELIJK ADVISEUR/ PARTNER IN:


CERTIFICERINGSTRAJECTEN

(VCA */** EN ISO 9001 - 2)


VOORBEELD VAN EEN VCA- CHECKLIST

 

 

Werk:

Datum:

Kopie: Chef/ Afd. Hoofd/ Arbo- Milieu coordinator

Door:

Vergezeld door Chef: o Ja o Nee

Vergezeld door Afd. Hoofd: o Ja o Nee

 

 

onderwerpen

goed

niet goed

n.v.t.

 

onderwerpen

goed

niet goed

n.v.t.

1.

Orde en netheid:

- bouwterrein

- bouwwegen

- werkplek

- opslag (incl. stabiliteit)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10.

Machines en gereedschap (geldige stickers en certificaten):

- grondverzetmachines

- heistellingen

- hijskranen

 

 

o

o

o

 

 

o

o

o

 

 

o

o

o

2.

Milieu:

- informatie milieu-schadelijke produkten

 

 

- opvang milieuschadelijke produkten
(lekbakken)

 

 

 

- afvalprodukten gescheiden

 

-containers voorzien van tekstborden.

 

o

 

o

 

o

o

 

o

 

o

 

o

o

 

o

 

o

 

o

o

 

- bouwliften

- hoogwerkers

- hangsteigers

- werkbak

- slijpmachines

- boormachines

- zaagmachines

- steenzagen

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3.

Afzetting bouwterrein:

- verkeersvoorzieningen

- tekstborden en PBM

- afrastering

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

- las- en snijgereedschap

- draagbaar klimmaterieel

- laserapparatuur

- kettingen

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4.

Bereikbaarheid werkplek:

- ladderopstellingen

- trappen (talud)

- loopbruggen

 

o

o

o

 

o

o

o

 

o

o

o

 

- staalkabels

- hijsbanden

- tangen/klemmen/haken

- instortvoorzieningen beton

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

5.

PBM:

- aanwezigheid middelen

- gebruik van middelen

o

o

o

o

o

o

11.

Heiwerk:

- stabiele opstelling

- veiligheid derden

o

o

o

o

o

o

6.

Schaft-, kleed- en sanitaire voorzieningen:

- schaftgelegenheid

- was- en kleedruimte

- toiletten

 

o

o

o

 

o

o

o

 

o

o

o

12.

Grondwerk:

- rekening houden met leidingen

- talud

- grondkerende constructie

 

o

o

o

 

o

o

o

 

o

o

o

7.

Elektrische voorzieningen:

- voldoende verlichting

- onbeschadigde middelen

- kabels beschermd tegen beschadigingen

 

o

o

o

 

o

o

o

 

o

o

o

 

- veiligheid derden

- opslag/depot

- bodemsanering volgens draaiboek

o

o

o

o

o

o

o

o

o

8.

Bedrijfshulpverlening:

- bedrijfshulpverlener

- EHBO-er

- EHBO-middelen

 

o

o

o

 

o

o

o

 

o

o

o

13.

Rolsteigers:

- stabiele opstelling

- vloeren

- leuningwerk

 

o

o

o

 

o

o

o

 

o

o

o

 

- veiligheidssignalering

- vluchtroute

- alarmkaart bij telefoon

- bereikbaarheid blusmiddelen

- geldige keuringsdata blusmiddelen

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

14.

Steigerwerk/bouwliften:

- onderstopping

- schoring/verankering

- vloeren

- leuning/hekwerk

- bouwliftopstelling

- sluitboom

 

o

o

o

o

o

o

 

o

o

o

o

o

o

 

o

o

o

o

o

o

9.

Voor gezondheid schadelijke produkten:

- produktinformatiebladen aanwezig

 

 

o

 

 

o

 

 

o

15.

Vloer- en dakranden/sparingen:

- leuning/hekwerk

- valbeperkende voorzieningen

- sparingen

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

- etikettering

- juist gebruik

- veilige opslag

- mechanische hulpmiddelen om tillen zoveel mogelijk te vermijden

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

16.

Gas en zuurstof:

- flessenhouder

- vonkenvanger

- drukregelaar en meters

- vlamdover

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

Bevindingen:

 

Opmerkingen:

Maatregelen:

 

 

 

 

Levering

  • van (standaard) documenten door uzelf aan te passen

  • als word document

  • in zwart/ wit of kleur

  • via internet/ geprint en/ of gefaxed

 

ook van

  • organisatie schema's

  • (Powerpoint) presentaties

  • Planningen