Onderhoudsbeheer

RMC bv. wil in principe alle werkzaamheden uitvoeren welke noodzakelijk zijn voor een goede beheersing van alle onderhoudsactiviteiten/ taken. Door dit te doen heeft de klant de volledige aandacht vrij om zich met zijn core- business te bemoeien n.l. de productie.
Hoewel RMC bv. de klant hierin kan bijstaan - als co-maker -  is het uitgangspunt dat onderhoudsconcepten een product zijn van zowel de gebruiker als de onderhouder ongeacht welke filosofie hieraan ten grondslag ligt (RCM, TPM, TQM of BGV)
Voorkomende werkzaamheden kunnen onder andere - maar niet gelimiteerd tot  - zijn: administratief beheer workflow, componentregistratie, eenduidige werkdocument afhandeling, oorzaak/ foutcode analyse en verbetersuggesties, planning en costcontrol van onderhoudsactiviteiten gedurende de normaal lopend bedrijf periode maar ook activiteiten tijdens de korte of lange stop periode
RMC bv. voert deze werkzaamheden "conform de wensen van de klant" uit op locatie of in het eigen kantoor. Het laatste kan gezien de huidige technieken steeds meer interactief plaatsvinden
Denkt u dat onderhoudsbeheer niet is te "outsourcen", vergelijkt u het dan maar eens met gelijksoortige activiteiten zoals het complete archief/ documentatie en kopieer beheer wat steeds meer als een product uitbesteed wordt. Tenslotte: het maakt niet uit door wie of hoe het beheerd wordt als het maar (goed) beheerd wordt.
verder

Home