RMC bv. beheerstaken opvatting.

 

Beheer

Wat u ook te onderhouden en/ of te beheren heeft, in welke industrie dan ook, wij kunnen u helpen. Voor het beheer van allerlei soorten onderhoudsactiviteiten, inclusief Help Desk and fleet management biedt RMC bv. een oplossing.
RMC bv. kan zorg dragen voor de bedrijfsmiddelen beheersing van alle objecten, grote en kleine installaties zoals deze voorkomen in fabrieken, gebouwen, complete infrastructurele werken, kunstwerken, lucht,- en scheepsvaart industrie, energiesector (conventioneel, kern en alternatieve bronnen), offshore en overige industriële installaties.
 

Onderhoudsplan

RMC b.v. streeft naar een optimale management betrokkenheid, waarbij de beleidsbepaling binnen het bedrijf een zo breed mogelijk draagvlak heeft. Hiervoor communiceert RMC bv. - als uw co- maker van het onderhoudsplan - met uw vertegenwoordigers van het Account, Management, Maintenance en/ of Operationele team. De uitkomst hiervan alsmede Normen, Voorschriften en Leveranciers specificaties vormen de basis voor het onderhoudsconcept. Dit concept wordt getoetst aan opgedane (bedrijfsvoering) ervaringen en het managementbeleid inzake welke filosofie RCM / TPM / TQM en niet onbelangrijk BGV hieraan ten grondslag ligt. Het resultaat wordt vastgelegd en is de basis voor een "levend", niet gefixeerd planmatig onderhoudssysteem.

De te onderhouden bedrijfsmiddelen worden bewaakt, de bedrijfssituatie waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd alsmede de frequentie en urgentie hiervan worden bepaald.
Analyse van de uitgevoerde -- geplande en niet geplande -- werkzaamheden alsmede veranderingen in het managementbeleid en/ of bedrijfsvoering zijn verantwoordelijk voor aanpassing van het onderhoudsplan. Er ontstaat een continue verbeterproces om de installatie-efficiëntie factor te optimaliseren.
 

Uitvoering

Per definitie - om de onafhankelijkheid te waarborgen - voert RMC bv. de uit het onderhoudsplan voortvloeiende werkzaamheden niet uit. Aan de hand van het plan worden de bedrijfsmiddelen geregistreerd en worden de werkzaamheden zoveel mogelijk gegroepeerd en overzichtelijk gerapporteerd. Wat en hoeveel er bijgehouden wordt, gaat in overleg met de opdrachtgever.
Een (meer) ja(a)r(en) overzicht en bijbehorend budgetoverzicht behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. De uit te voeren werkzaamheden worden langs elektronische weg aangeleverd, retour ontvangen, geanalyseerd en indien wenselijk worden de contractors op de hoogte gesteld/ ingeschakeld. Maandelijks wordt de voortgang met zonodig advies gerapporteerd.
Een goed werkend systeem zorgt voor Just in Time levering van bedrijfsmiddelen (materiaal en arbeid) waarbij de magazijnvoorraden tot het minimum zijn beperkt.
 

Voordelen

         Ervaringen elders opgedaan worden gedeeld

         Inkoop/ uitbesteding voordeel door gecombineerde volumevergroting en uitgebalanceerd contractmanagement

         Management informatie waarop gestuurd kan worden

         Rapportage door derden is een pré bij certificering

         Stimulerend effect op de samenwerking, motivatie en bedrijfsvoering

         Vreemde ogen dwingen

         Win - win situatie in de vorm van aanzienlijke kostenbesparing en hogere bezettingsgraad bedrijfsmiddelen.

 

Waarom RMC bv.

         Ervaring

         Geen belangenverstrengeling (zoals van het definiëren werkzaamheden en alsook uitvoering hiervan)

         Klantvriendelijk

         Prijsstelling

         Onafhankelijk

         Onpartijdig

         Voert uit wat beloofd wordt

 
 

terug

Home