PROFIEL

Algemeen

RMC bv. is in 1996 oorspronkelijk in co-partnerschap opgericht en statutair in Spijkenisse gevestigd. Sinds 1997 – hetzelfde jaar waarin ook de partner buy-out plaats heeft gevonden – is RMC bv. gevestigd in Papendrecht. Inmiddels is het personeelsbestand uitgebreid met twee personen en zijn er collegiale samenwerkingsafspraken gemaakt zowel met bedrijven alsook met een tiental freelancers.

Tevens heeft RMC bv. een hoofd - alsook  een sub - dealerschap verkregen voor software programmatuur op het gebied van Planning en Computerized Maintenance Management Systemen (CMMS).

Doelstelling/ Missie

RMC bv. - een bedrijfstechnisch adviesbureau organisatie & onderhoud - wil als zakelijke dienstverlener een autoriteit worden op het gebied van onderhoud,- resp. installatiebeheer in al zijn facetten en streeft naar een optimale klanttevredenheid situatie. Dit wordt bewerkstelligd door uit te blinken op de navolgende kernactiviteiten waarbij het streven naar onafhankelijkheid voorop staat.
  • Planning
  • Onderhoudsbeheer
  • Onderhoudsbemiddeling
  • Kwaliteitszorg

Visie

·         Bedrijfsmatig

Na de extra inspanningen rond de millennium wisseling en de afgelopen recessie, dus een aantrekkende markt, staat deze lustrumperiode in het teken van vernieuwing. Expanderen is het toverwoord en expansie is de target. RMC bv. wil dit bereiken door een goede arbeidsfeer en epos te creëren waar de gemotiveerde medewerkers zich goed thuis voelen. Het beleid wordt mede door de medewerkers bepaald en middels verwerving van aandelen hechten zij belang aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Het streven is natuurlijk naar een 100% klanttevredenheidsituatie.

·         Samenwerking

Om ook de grotere projecten het hoofd te kunnen bieden is de oplossing in samenwerkingsverbanden gezocht. RMC bv. is dan ook de oprichter van ZZPer, welke de websites www.frlc.nl en www.zzper.nl exploiteert. Deze sites, speciaal voor de kleine zelfstandige(n) c.q. freelancer(s), tellen inmiddels meer dan 1500 leden in allerlei disciplines. De mogelijkheid om in de capaciteitsbehoefte voor uw project te voorzien is dus zeer groot. Tevens staan epos en motivatie van deze groep zeer hoog aangeschreven wat het eindresultaat alleen maar ten goede komt.

·        Marktontwikkeling

De reeds in gang gezette trend – van producerende bedrijven - om terug te gaan naar hun core- business zal zich verder ontwikkelen. Hierbij wordt alles wat uitbesteed kan worden ook uitbesteed om zodoende het beleid t.a.v. hun bedrijfsvoering met een minimaal “eigen” personeelsbezetting te verwezenlijken. Een verschuiving van taken naar dienstverleners zal dan ook plaatsvinden. Momenteel omvat dit werkzaamheden veelal op het uitvoerende vlak maar ook werkzaamheden op het organisatorische vlak (overhead) wil men steeds minder zelf doen. Mede door de steeds snellere ontwikkeling van de elektronische snelweg hoeven een veelvoud van de ondersteunende activiteiten niet meer direct op de eigen locatie uitgevoerd te worden.
RMC bv. wil hierin voorzien door te investeren in de opbouw van een langdurige (vertrouwens) relatie met de opdrachtgever. Bij voorkeur werken wij dan ook op basis van vaste (aanneem) prijs waar natuurlijk een contract met een duidelijke inspanningsverplichting (of SLA= Service Level Agreement) aan ten grondslag ligt.

 

 

Home