Uw onafhankelijk adviseur/ partner in:

 

Certificeringstrajecten (VCA */** EN ISO 9001 - 2)

 

de werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Advisering
  • Opzetten/ vaststellen en bewaken van plan van aanpak/ tijdsplanning
  • Projectgroep/ stuurgroep benoemen en voorzitten
  • Afstemming huidige werkwijze en documentatie
  • Co÷rdinatie opleidingen
  • Fungeren als intermediair t.b.v. de controlerende en certificerende instantie(s)
  • Samenstellen/ reviseren en uitgifte beheer van het handboek en/ of paspoorten
  • Opstellen van (Flow- chart) procedures en documenten
  • Opstellen van veiligheidschecklijsten (VCA - Checklist)
 

Home